(เตรียมสอบ) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา


ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 10/2560 เรื่อง รับสมัครบ … อ่านเพิ่มเติม (เตรียมสอบ) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา