(ประกาศ) กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา


กรมสรรพาวุธทหารบก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุ … อ่านเพิ่มเติม (ประกาศ) กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา