(มาใหม่ล่าสุด) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้ … อ่านเพิ่มเติม (มาใหม่ล่าสุด) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา