*** UPDATE *** แนวข้อสอบ ตำแหน่งนิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ


*** NEW *** เตรียมสอบ ตำแหน่งนิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง … อ่านเพิ่มเติม *** UPDATE *** แนวข้อสอบ ตำแหน่งนิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(ข่าวใหม่ล่าสุด) เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 18 อัตรา เริ่ม วันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2560


*** NEW*** เตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อั … อ่านเพิ่มเติม (ข่าวใหม่ล่าสุด) เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 18 อัตรา เริ่ม วันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2560

(แจ้งข่าวดีๆครับ) ด่วนๆๆกองทัพเรือเปิดสอบ บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) จำนวน 88 อัตรา


*** NEW*** เตรียมสอบ กองทัพเรือ อัพเดทใหม่ล่าสุด *** *** LOAD*** … อ่านเพิ่มเติม (แจ้งข่าวดีๆครับ) ด่วนๆๆกองทัพเรือเปิดสอบ บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) จำนวน 88 อัตรา

แนวข้อสอบ กรมแพทย์ทหารอากาศ

(มาใหม่ล่าสุด) กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้


*** NEW*** เตรียมสอบ กรมแพทย์ทหารอากาศ อัพเดทใหม่ล่าสุด *** *** L … อ่านเพิ่มเติม (มาใหม่ล่าสุด) กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้

แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

(แบบไฟล์PDFก็มี) กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา


*** NEW*** เตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อัพเดทใ … อ่านเพิ่มเติม (แบบไฟล์PDFก็มี) กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา

*** LOAD*** แนวข้อสอบ สำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ***


*** NEW*** เตรียมสอบ สำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง อัพเด … อ่านเพิ่มเติม *** LOAD*** แนวข้อสอบ สำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ***

(แนวข้อสอบ) กรมสรรพากร จำนวน 587 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน มีดังนี้


*** NEW*** เตรียมสอบ กรมสรรพากร อัพเดทใหม่ล่าสุด *** *** LOAD*** … อ่านเพิ่มเติม (แนวข้อสอบ) กรมสรรพากร จำนวน 587 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน มีดังนี้

(เปิดสอบ) แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2560


*** NEW*** เตรียมสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัพเดทใหม่ล่าส … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบ) แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2560

(ประกาศ) แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา


*** NEW*** เตรียมสอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อัพเดทใหม่ล่าสุ … อ่านเพิ่มเติม (ประกาศ) แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

(ประกาศๆๆ) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน กฟน. เพื่อบรรจุเป็น จำนวน 123 อัตรา สมัครทางอินเตอร์นเน็ต23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560


*** NEW*** เตรียมสอบ การไฟฟ้านครหลวง อัพเดทใหม่ล่าสุด *** *** LOA … อ่านเพิ่มเติม (ประกาศๆๆ) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน กฟน. เพื่อบรรจุเป็น จำนวน 123 อัตรา สมัครทางอินเตอร์นเน็ต23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560