(เปิดสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี(ปริญญาตรี)


ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเล … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี(ปริญญาตรี)

(มาใหม่ล่าสุด) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้ … อ่านเพิ่มเติม (มาใหม่ล่าสุด) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา

(NEW) แนวข้อสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ปวส.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน : 1 อัตรา


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้ … อ่านเพิ่มเติม (NEW) แนวข้อสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ปวส.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน : 1 อัตรา

(PDF) แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์(ปริญญาตรี) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน : 1 อัตรา


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้ … อ่านเพิ่มเติม (PDF) แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์(ปริญญาตรี) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน : 1 อัตรา

(NEW) แนวข้อสอบตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน : 2อัตรา


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้ … อ่านเพิ่มเติม (NEW) แนวข้อสอบตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน : 2อัตรา