(จริงหรอ) ใครมองหาเงินลงทุนอย่าเพิ่งไปกู้เงินนอกระบบ รอรัฐบาลจัดให้กู้ฉุกเฉิน คนละ 5 หมื่นบาท


รั ฐ บ า ล ลุ ง ตู่ จัดให้โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉ … อ่านเพิ่มเติม (จริงหรอ) ใครมองหาเงินลงทุนอย่าเพิ่งไปกู้เงินนอกระบบ รอรัฐบาลจัดให้กู้ฉุกเฉิน คนละ 5 หมื่นบาท