เปิดรับสมัคร งานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2560 จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต


มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย ค … อ่านเพิ่มเติม เปิดรับสมัคร งานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2560 จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต