(เปิดสอบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการแรงงาน(ป.ตรีทุกสาขาวิชา) 5 อัตรา


ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการแรงงาน(ป.ตรีทุกสาขาวิชา) 5 อัตรา

(เปิดสอบจังหวัดสระบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดปราจีนบุรี) รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา


จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครนักวิ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบจังหวัดสระบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดปราจีนบุรี) รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา