แนวข้อสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ

เปิดสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 41 อัตรา ถึง 30 มิถุนายน 2560


*** NEW*** เตรียมสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัพเดทใหม่ล่าสุด *** *** … อ่านเพิ่มเติม เปิดสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 41 อัตรา ถึง 30 มิถุนายน 2560

(ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) กรมการจัดหางาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 22 – 29 พฤษภาคม 2560


*** NEW*** เตรียมสอบ กรมการจัดหางาน อัพเดทใหม่ล่าสุด *** *** LOAD … อ่านเพิ่มเติม (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) กรมการจัดหางาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 22 – 29 พฤษภาคม 2560

(ไม่ต้องผ่าน ภาค.ก ของ.กพ) แนวข้อสอบ กรมศุลกากร รับผู้พิการ 10 อัตรา รับบุคคลทั่วไป 24 อัตรา วันที่29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560


กรมศุลกากร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ผู้พิการ 10 อัตรา บุคคลทั่วไ … อ่านเพิ่มเติม (ไม่ต้องผ่าน ภาค.ก ของ.กพ) แนวข้อสอบ กรมศุลกากร รับผู้พิการ 10 อัตรา รับบุคคลทั่วไป 24 อัตรา วันที่29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560

(ด่วนๆหลายตำแหน่ง) กรมการจัดหางาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)


*** เตรียมสอบ กรมการจัดหางาน อัพเดทใหม่ล่าสุด *** *** แนวข้อสอบ ก … อ่านเพิ่มเติม (ด่วนๆหลายตำแหน่ง) กรมการจัดหางาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

(ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) แนวข้อสอบ กรมชลประทาน รับจำนวน 370 อัตราด่วนๆ


*** เตรียมสอบ กรมชลประทาน อัพเดทใหม่ล่าสุด *** แนวข้อสอบ กรมชลประ … อ่านเพิ่มเติม (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) แนวข้อสอบ กรมชลประทาน รับจำนวน 370 อัตราด่วนๆ

แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกรมบังคับคดี จำนวน : 30อัตรา อัพเดทใหม่ล่าสุด


*** เตรียมสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกรมบังคับคดี   อัพเดทใหม่ล่ … อ่านเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกรมบังคับคดี จำนวน : 30อัตรา อัพเดทใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีกรมบังคับคดี จำนวน : 35 อัตราอัพเดทใหม่ล่าสุด


*** เตรียมสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีกรมบังคับคดี   อัพเดทใ … อ่านเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีกรมบังคับคดี จำนวน : 35 อัตราอัพเดทใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรกรมบังคับคดี ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ จำนวน : 35 อัตรา


*** เตรียมสอบ ตำแหน่งนิติกรกรมบังคับคดี   อัพเดทใหม่ล่าสุด *** แน … อ่านเพิ่มเติม แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรกรมบังคับคดี ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ จำนวน : 35 อัตรา

(เปิดสอบ) กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) รับสมัครพนักงานราชการ ปี 2560 จำนวน 231 อัตรา


กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ป … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบ) กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) รับสมัครพนักงานราชการ ปี 2560 จำนวน 231 อัตรา

++[PDF]++ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 59 อัตรา


(ไม้ต้องผ่านภาค ก.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเ … อ่านเพิ่มเติม ++[PDF]++ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 59 อัตรา