ครอบครัวขาดพ่อ เหมือนถ่อหัก ข าดแม่ เหมือนแพแต ก

วันนี้ลูกๆหลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของแม่

ในการเลี้ยงดูเ อ า ใ จใส่เป็นอย่างดีจากแม่

อย ากได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้

อย ากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กิน

อย ากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว

อย ากเรียนอะไรแม่ก็ส่ง เ สี ย ให้เรียน

อย ากทำอะไรแม่ก็คอยส่งเสริมสนั บ ส นุนให้ทำอยู่ตลอดมา

ลูกๆหลายคนได้รับความสุข สะดวก สบายสมบูรณ์พูนสุขในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น

ด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายเงินทองที่ใช้จ่ายได้ตามใจปรารถนาพร้อมทั้งการศึกษาที่ดี

ในสถาบันที่มีชื่อเสียง ความสมบูรณ์ ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่างสุขเกษมเปรมปรีดทุกวันนี้ได้มาจากใคร…

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่… 

โบราณว่า.. “ข าดพ่อเหมือนถ่อหั ก ข าดแม่เหมือนแพ แต ก”

ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทาง ไร้อนาคต

ไร้การศึกษากลายเป็นเด็กมีปัญหา เป็นภาร ะของสังคม คงต้องทุกข์ท ร ม า นอย่างหา ประมาณ มิได้

หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเต็มไปด้วย อั น ต ร า ย รอบด้าน

ซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่งเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างปลอด ภั ย หากเปรียบไปก็เหมือนพ่อกับแม่

ถ่อ.. เปรียบเสมือน “พ่อ” แพ.. เปรียบเสมือน “แม่”

ถ้าถ่อ.. หักก็ยังสามารถใช้มือ หรือเท้าพ ายแทน แต่ก็ต้อง ทุ ลั ก ทุ เ ลพอควร มีโอกาสถึงฝั่ง 50-50

แต่หาก แพ.. ต้อง แ ต ก หรืออับปางกลางแม่น้ำ

โอกาสที่จะถึงฝั่ง ก็คงลางเลือน และริบหรี่ เต็มประดา อาจต้องจม น้ำต าย หรือเป็นอาหารของ สั ต ว์ร้ า ย ได้

เปลวเทียนละล ายแท่ง เพื่อเปล่งเสียง อันอำไพ

ชีวิตมะล ายไป เหลือสิ่งใดไว้ทดแทน

หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเรา

เทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลง ๆ คล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหน อายุของแม่ก็จะสั้นลง ๆ

อายุที่ได้มาก็ คือ เวลาที่ เ สียไปยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใด ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลง และหดหายลงไปเท่านั้น

บางครั้งก็ริบห รี่ หือไม่ก็ ดั บ แล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือน ห ย า ด น้ำตาของผู้เป็นแม่ของเรา

ในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำ ๆ

วาร ะสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอย่างนี้ แม่จะเหลือเพียงกระดู กที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน

หากพรุ่งนี้ไม่มี..แม่ ?

แม่.. ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ ลูก

แม่.. ผู้ยอมอดเพื่อให้ลูก อิ่ม

แม่.. ผู้ที่ยอม ทุ ก ข์ เพื่อให้ลูก สุข

แม่.. ผู้ที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูก สบาย

แม่.. ผู้ที่ยอมต ายเพื่อให้ลูก มีชีวิตอยู่

แม่.. ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก หิวไหมลูก? ลูกอย ากทานอะไร?

ลูกอ ย า กได้ อะไรบอกแม่มา… แม่จัดให้ ?

แล้วลูกละ เคยถามแม่บ้างหรือ เ ป ล่ า?

ลูกบางคน ย า ม แม่มีชีวิตอยู่ ไม่เคยเลยที่จะรักษาน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน

ทำให้ท่านสบายอกสบายใจ ท่านได้เรามาเป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน?

เรารักสิ่งใด เราจะถนอมสิ่งนั้น รักษาสิ่งนั้น

แล้วมันจะอยู่กับเรานาน ถ้าเรารักแม่ ต้องถนอมน้ำใจท่าน รักษาใจท่าน

“รักใดไหนเล่าเท่าแม่รัก เป็นรักที่บริสุทธิ์ใจ เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เป็นรักที่แท้จริง อันรักใดไหน เล่าเท่ารัก.. ลูก”

ถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่าน อาจจะไม่มีโอกาสไม่ต้องอายในการทำความดี

มีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลยอย่านิ่งดูดาย เพราะเราสามารถมีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้

คิดไว้เสมอ หากพรุ่งนี้ไม่มี… แม่!!

ขอบคุณแหล่งที่มา yi m l a m un

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s