ครอบครัวขาดพ่อ เหมือนถ่อหัก ข าดแม่ เหมือนแพแต ก


วันนี้ลูกๆหลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ … อ่านเพิ่มเติม ครอบครัวขาดพ่อ เหมือนถ่อหัก ข าดแม่ เหมือนแพแต ก