อยู่อย่างคนจน จะไม่มีวันจน ข้อคิดดีๆ ดึงสติของตัวเองและคู่ครอง


ต่างคนต่างความคิดมีหลากหลายแง่มุมที่ทุกคนต่างคิดไม่เหมือนกัน และน … อ่านเพิ่มเติม อยู่อย่างคนจน จะไม่มีวันจน ข้อคิดดีๆ ดึงสติของตัวเองและคู่ครอง