จากลูกละ 30 บ. ดิ่งเหลือ 3 บ. มะพร้าว ไทยตายเพราะใคร ?


มะพร้าวเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทย ในปี 2558 มีพื้นที่เพาะปลูกมะ … อ่านเพิ่มเติม จากลูกละ 30 บ. ดิ่งเหลือ 3 บ. มะพร้าว ไทยตายเพราะใคร ?

ปลูกผักเล่นๆ เกษตรกรรุ่นใหม่ กำไรเดือนละ2แสน!


  “ผมมีรายได้จากการขายผักสลัดให้กับร้านสเต๊ก หักค่าใช้จ่ายแล … อ่านเพิ่มเติม ปลูกผักเล่นๆ เกษตรกรรุ่นใหม่ กำไรเดือนละ2แสน!