พ.ร.บ.ภาษีที่ดินผ่านแล้ว มีผลใช้ 1 ม.ค.63


สนช. ผ่านร่างกม.ภาษีที่ดิน เสียงเอกฉันท์ 169 เสียง บังคับใช้ 1 ม. … อ่านเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินผ่านแล้ว มีผลใช้ 1 ม.ค.63