แนวโน้ม 10 อาชีพ ที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2020

อาชีพ

เรียนอะไรจบมาไม่ลำบาก หางานง่าย Consulting firm McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ได้เผยถึงแนวโน้ม 10 อาชีพ ที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2020 ดังนี้

 • นักการเงิน: ด้วยการลงทุนทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้นสายอาชีพนี้จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์มาคำนวณ การพยากรณ์ และการประเมินแนวโน้มได้
 • อาชีพสายสุขภาพ: เนื่องจากไทยและอีกหลายประเทศกำลังเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ฉะนั้นความต้องการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาลก็จะมากขึ้นเช่นกัน
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล: ด้วยความเติบโตอย่างต่อเนื่องของยุค Big Data การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภค จึงเป็นอีกสายอาชีพที่ธุรกิจต่างๆ ต้องการ
 • นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์: เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามีมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการแรงงานเฉพาะด้านทางด้านชีววิทยา, เคมีและวิศวกรรม จึงเพิ่มขึ้นตามมา
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์เมื่อทุกธุรกิจต่างต้องใช้เทคโนโลยี อาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการในตลาด เช่น ธนาคาร ก็ต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่จะรองรับการทำธุรกรรมการเงินที่ขยายตัว, บริษัทขนาดใหญ่ ต้องการระบบ network ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ
 • สัตวแพทย์: ในยุคที่คนมีลูกน้อยลง และความนิยมหันมาเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ฉะนั้นสัตวแพทย์จึงมีแนวโน้มต้องการสูง
 • วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: ในยุคแห่งภาวะโลกร้อน พลังงานสะอาด รวมไปถึงพลังงานทางเลือก คงไม่มีสายงานไหนเหมาะจะมาพัฒนาให้โลกเราน่าอยู่เกินกว่านี้อีกแล้ว
 • นักจิตวิทยาบำบัด: มีการคาดการณ์ว่าตลาดอาชีพนี้จะโตถึง 41%ในปี 2020 ส่วนสาเหตุก็มาจากความเครียด-ความกดดันในการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคนในอนาคต
 • นักบริหาร:ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโลกนี้ให้ใกล้กันมากขึ้น ฉะนั้นตำแหน่งนักบริหารจัดการจึงมีความต้องการสูง ซึ่งนอกจากทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและการวางแผน การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน
 • ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup: ยุคนี้ ถือเป็นยุคที่คนรุ่นใหม่หันมาทำธุรกิจส่วนตัวกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็ว บวกกับความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบการทดลองอะไรใหม่ๆ แต่ธุรกิจจะไปต่ออย่างยั่งยืนแค่ไหน คงต้องอาศัยองค์ความรู้ล้วนๆ
 • ที่มา https://www.smartsme.co.th/content/98314

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s