5 โรคพืชหน้าฝน ที่ต้องควรระวัง

ฤดูฝนที่มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำแล้ว ยังนำพาโรคเชื้อราต่างๆ ที่มาพร้อมกับความชุ่มชื้นอีกด้วย เกษตรกรที่กำลังปลูกพืชต่างๆ ทุกระยะ ควรมีการวางแผนที่ดี เพื่อสกัดและป้องกันโรคที่ตามมาได้ เชื้อราเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคพืชมากที่สุด หากฝนตกติดต่อกันเกินกว่า 2-3 วัน ต้นไม้เป็นเชื้อราได้ง่ายและมีการระบาดได้อย่างรวดเร็วเพราะสปอร์เชื้อราสามารถกระจายไปกับน้ำฝนและลม หรือสิ่งมีชีวิตเป็นตัวนำพาเชื้อราไปสู่ต้นไม้ได้ เชื้อราบางชนิดสามารถพักตัวได้เป็นเวลานานเป็นปี โดยเชื้อรามีความสามารถในการเข้าไปทำลายพืชทั้งทางแผลช่องเปิดธรรมชาติหรือเข้าทำลายเนื้อเยื่อพืชได้โดยตรงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อรา

โรคราน้ำค้าง เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Peronospora parasitica

 • ลักษณะอาการ ใบจะเป็นจุดละเอียดสีดำอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ด้านใต้ใบ จุดเหล่านี้จะมีราสีขาวอมเทาอ่อนคล้าย ผงแป้งขึ้นเป็นกลุ่มๆ กระจายทั่วไป  มีแผลเกิดก่อนแล้วลุกลามขึ้นไปยังใบที่อยู่สูงกว่า ใบที่มีเชื้อราขึ้นเป็นกลุ่มกระจายเต็มใบจะมีลักษณะเหลืองและใบจะร่วงหรือแห้ง
 • การระบาด : ระบาดได้ทั้งแต่ระยะที่เป็นต้นกล้าจนเจริญเติบโตเต็มที่ สร้างความเสียหายมากเพราะทำให้ใบเสีย เจริญเติบโตช้า ทำให้น้ำหนักลดลง เพราะต้องตัดใบที่เป็นโรคทิ้ง
 • การป้องกันกำจัด ให้ฉีดพ่นด้วยชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัดเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา สลับกับ บีเอส ซึ่งใช้ได้ระยะที่ยังเป็นต้นกล้า-ระยะการเติบโต

 

โรคเน่าคอดิน (Damping off) เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Pythium sp. หรือ Phytophthora sp.

 • ลักษณะอาการ :  เป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะในแปลงต้นกล้า เนื่องจากการหว่านเมล็ดที่แน่นทึบ อับลม และต้นเบียดกันมาก เนื้อเยื่อตรงแผลจะเน่าและแห้งไปอย่างรวดเร็ว ถ้าถูกแสงแดดทำให้ต้นกล้าหักพับ  ต้นเหี่ยวแห้งตายในเวลารวดเร็ว   บ
 • เชื้อแพร่ระบาดได้โดย : เชื้อราติดมากับเมล็ด  หรืออยู่ในดินดิน น้ำ ฝน พบโรคได้บ่อยในฤดูฝนหรือปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
 • การป้องกันกำจัด
  • เตรียมแปลงให้มีการระบายน้ำดี อย่าให้น้ำขังแฉะในแปลง
  • ใช้เมล็ดพันธุ์ดีไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ติดมากับเมล็ด และมีความงอกสูง ไม่หว่านเมล็ดแน่นเกินไป
  • ก่อนปลูกคลุกเมล็ดด้วยสารชีวภัณฑ์ อัตรา 100  กรัม/ เมล็ด 1 กิโลกรัม
  • สำหรับแปลงปลูกให้ปรับดินด้วยปูนขาวและปุ๋ยอินทรีย์ให้มากใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผสมกับดินปลูก
  • ตรวจแปลงสม่ำเสมอ พบต้นเป็นโรค รีบขุดเอาดินและต้นเป็นโรค ทำลายหรือฝังลึกนอกแปลง

 

โรคราสนิมขาวในผัก (White Rust) เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Albugo ipomoea-aquaticae Sawada

 • อาการ : มีจุดสีเหลืองซีดด้านบนของใบ ด้านใต้ใบตรงกันข้ามจะเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ ขนาด 1-2 มิลลิเมตร อาจพบลักษณะปุ่มปม หรือบวมพองโตขึ้นในส่วนของก้านใบและลำต้น
 • การป้องกันกำจัด
  • หากเกิดโรคระบาดให้ฉีดพ่นใต้ใบด้วยไตรโคเดอร์มา สลับกับ บีเอส อัตราที่แนะนำ หากมีฝนตกชุกให้ผสมสารจับใบ
  • คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย ไตรโคเดอร์มา และเลือกใช้เมล็ดจากแหล่งที่ไม่มีโรคระบาดมาก่อน
  • ดูแลระบบการให้น้ำในแปลงปลูกอย่าให้ชื้นแฉะจนเกินไป

˜˜˜˜˜

 

 

โรคใบจุด (Alternaria leaf spot) สาเหตุของโรค : เกิดจากเชื้อรา Alternaria brassicae

 • ลักษณะอาการของโรค :ในต้นกล้าจะพบจุดแผลเล็กๆ สีน้ำตาลที่บริเวณใบ/ โคนต้น ต้นโตแล้วใบมีแผลวงกลมสีน้ำตาลซ้อนกันหลายชั้น เนื้อเยื่อรอบๆ แผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขแผลมีทั้งเล็กและใหญ่ บนแผลมักจะมีเชื้อราชั้นบางๆ เป็นผงสีดำ ผักบางชนิดและบางพันธุ์มีแผลที่ก้านใบเล็ก เป็นจุดสีน้ำตาล ปนดำ เนื้อเยื่อบุ๋มลงไปเล็กน้อย
 • การแพร่ระบาด : สปอร์ของเชื้อสาเหตุสามารถปลิวไปได้ไกลๆโดยไปตามน้ำ ลม แมลง สัตว์ เครื่องมือการเกษตร มนุษย์ และสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ได้หรืออาศัยอยู่กับวัชพืชในแปลง
 • สภาพที่เหมาะต่อการเกิดโรค: ความชื้นสูง สภาพอากาศร้อนชื้น โดยเฉพาะในฤดูฝน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส
 • การป้องกันกำจัดแบบอินทรีย์ :
  • ทำลายต้นเป็นโรคโดยการขุดถอนไปเผาทิ้ง
  • ปลูกพืชหมุนเวียนไม่ควรให้น้ำแบบฉีดพ่นฝอย
  • แช่เมล็ดในน้ำอุ่น 50 องศาเซลเซียส  30 นาที (ยกเว้นกะหล่ำดอก) คลุกเมล็ดด้วยชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา
  • ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา ทุกๆ 7 วันจะช่วยป้องกันกำจัดเชื้อรานี้

 

โรคเหี่ยว (wilt) เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Fusarium oxysporum

 • อาการ   เกิดอาการเหี่ยวอย่างช้า ๆ ใบที่อยู่โคนต้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และร่วง ต่อมาใบจะเหี่ยวทั้งต้น เมื่อผ่าลำต้นบริเวณเหนือระดับดินตามยาวจะพบว่าท่อน้ำท่ออาหารเป็นสีน้ำตาล การผิดปกติของท่อน้ำท่ออาหารนี้จะลงไปถึงส่วนรากด้วย พริกที่เป็นโรคนี้ขั้นสุดท้ายจะแห้งตาย
 • การระบาด  การเกิดโรคนี้มักจะเกิดเป็นหย่อม ๆ ถ้าสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง และดินมีความชื้นสูง จะทำให้โรคนี้ระบาดได้ดี
 • การป้องกันกำจัดแบบอินทรีย์
  • ถ้าพบโรคในแปลงต้องถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย
  • ก่อนปลูกพริกควรปรับสภาพดินด้วยปูนขาว และปุ๋ยคอก

 

เครดิตดีๆ : กรมวิชาการเกษตร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s