(เปิดสอบกรมศิลปากร) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561


1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,5 … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมศิลปากร) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561