(เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA) เปิดรับสมัครพนักงาน 400 อัตรา ปี 2561


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) PEA เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2561 จำ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA) เปิดรับสมัครพนักงาน 400 อัตรา ปี 2561

(เปิดสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 4 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขาวิชา)


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 4 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขาวิชา)

(เปิดสอบสำนักงบประมาณ) รับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


ประกาศสำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบสำนักงบประมาณ) รับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ