(เปิดสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เปิดสอบรับราชการระดับปฏิบัติการ 40 อัตรา


ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เปิดสอบรับราชการระดับปฏิบัติการ 40 อัตรา