(เปิดสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา

(เปิดสอบกรมอู่ทหารเรือ) เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 82 อัตรา


กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมอู่ทหารเรือ) เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 82 อัตรา