(เปิดสอบสถาบันการพลศึกษา) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา(ป.ตรี)


ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบสถาบันการพลศึกษา) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา(ป.ตรี)

(เปิดสอบกรมศิลปากร) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561


1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,5 … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมศิลปากร) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561

(เปิดสอบกรมประชาสัมพันธ์) เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา


กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมประชาสัมพันธ์) เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

(เปิดสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รับสมัครเป็นลูกจ้าง(ป.ตรี/ป.โท)


ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบ.น.) กระทรวงการคลัง มีความประสงค์ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รับสมัครเป็นลูกจ้าง(ป.ตรี/ป.โท)

(เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแล … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

(เปิดสอบกรมธนารักษ์) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา


ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมธนารักษ์) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

(เปิดสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง) รับสมัครบรรจุราชการ 13 อัตรา


ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง) รับสมัครบรรจุราชการ 13 อัตรา

(เปิดสอบกรมการทหารสื่อสาร) รับสมัครเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา


กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมการทหารสื่อสาร) รับสมัครเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา

(เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA) เปิดรับสมัครพนักงาน 400 อัตรา ปี 2561


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) PEA เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2561 จำ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA) เปิดรับสมัครพนักงาน 400 อัตรา ปี 2561

(เปิดสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 4 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขาวิชา)


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 4 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขาวิชา)