(เปิดสอบศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา) รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ


ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา) รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ

(เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) รับสมัครเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) รับสมัครเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา