(เปิดสอบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการแรงงาน(ป.ตรีทุกสาขาวิชา) 5 อัตรา


ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการแรงงาน(ป.ตรีทุกสาขาวิชา) 5 อัตรา

(เปิดสอบกรมประชาสัมพันธ์) เปิดสอบราชการ 4 อัตรา หมดเขต 12 กุมภาพันธ์ 2561


ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมประชาสัมพันธ์) เปิดสอบราชการ 4 อัตรา หมดเขต 12 กุมภาพันธ์ 2561