(เปิดสอบกรมศุลกากร) เปิดสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา


ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมศุลกากร) เปิดสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา