(เปิดสอบ) แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบ) แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา