สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ รับราชการ 36 อัตรา สมัคร15พ.ย.-8ธ.ค.60


สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ รับราชการ 36 อัตรา สมัคร15พ.ย.-8ธ.ค.60 อ่านเพิ่มเติม สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ รับราชการ 36 อัตรา สมัคร15พ.ย.-8ธ.ค.60