(ไม่ต้องผ่าน ภาค.ก ของ.กพ) แนวข้อสอบ กรมศุลกากร รับผู้พิการ 10 อัตรา รับบุคคลทั่วไป 24 อัตรา วันที่29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560


กรมศุลกากร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ผู้พิการ 10 อัตรา บุคคลทั่วไ … อ่านเพิ่มเติม (ไม่ต้องผ่าน ภาค.ก ของ.กพ) แนวข้อสอบ กรมศุลกากร รับผู้พิการ 10 อัตรา รับบุคคลทั่วไป 24 อัตรา วันที่29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560