(ประกาศๆๆ) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน กฟน. เพื่อบรรจุเป็น จำนวน 123 อัตรา สมัครทางอินเตอร์นเน็ต23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560

*** NEW*** เตรียมสอบ การไฟฟ้านครหลวง อัพเดทใหม่ล่าสุด ***
*** LOAD*** แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ***
*** E-BOOK*** หนังสือสอบ การไฟฟ้านครหลวง อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น ***
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กฟน. จำนวน 123 อัตรา สมัครทางอินเตอร์นเน็ต23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์รับบสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือก จำนวน 21 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ รวม 123 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ หรือการเงิน หรือการตลาด ตำแหน่ง นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา

2.คุณวุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และบริหารธุกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการ 5(ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา

3.คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี ตำแหน่ง นักบัญชี 5 จำนวน 1 อัตรา

4.คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการวัดและการประเมินผลการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารเทคโนโลยี ตำแหน้ง นักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา

5.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 14 อัตรา

6.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา

7.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา

8.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ตำแหน่ง วิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 3 อัตรา

9.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 4 อัตรา

10.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ ตำแหน่ง นักบริหารพัสดุ 4 จำนวน 4อัตรา

11.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัย ตำแหน่ง นักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา

12.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 2 อัตรา

13.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 17 อัตรา

14.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 2 อัตรา

15.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา

16.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาการเลขนุการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3 จำนวน 15 อัตรา

17.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3 จำนวน 6 อัตรา

18.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 3 พนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 7 อัตรา

19.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 3 อัตรา

20.คุณวุฒิประกาศนียบัตมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 15 อัตรา

21.คุณวุฒิประกาศนียบัตมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 9 อัตรา

การรับสมัครสอบเข้าการไฟฟ้านครหลวง

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ : การไฟฟ้านครหลวง

ดาวน์โหลดข่าวเปิดสอบที่นี่ www.wordpress6552.wordpress.com/
ติดตามงานราชการที่นี้ http://www.suphakronshop.com/
——————————
** รายละเอียดการสั่งซื้อแนวข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายใน1-2 ชั่วโมง)
2. หนังสือ+MP3 ราคา701 บาท (พร้อมส่งฟรี ems แถม MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์)
3. ชุดติว +DVDภาพบรรยาย (ราคา 2500 บาท รวมค่าส่ง ems)
——————————-
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ติดต่อที่
โทร : 092-7469824
ไอดีไลน์ : 0927469824
ไลน์ @ : @zlx6064g (อย่าลืมใส่@น่ะครับ)
email:ebooksob999@gmail.com

เลขที่บัญชี 010-1-65817-1 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สายันห์ สิงห์ทอง ( สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
เลขที่บัญชี 985-1-17357-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ( สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
ชื่อบัญชี สายันห์ สิงห์ทอง ( สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

###(โอนแล้วกรุณาแจ้งสลีบมาในไลน์น่ะครับ)
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกๆความสำเร็จของคุณ ครับ***
——————————-

การสั่งซื้อ

โจ้11

ปก

1 คิดบน “(ประกาศๆๆ) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน กฟน. เพื่อบรรจุเป็น จำนวน 123 อัตรา สมัครทางอินเตอร์นเน็ต23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560

 1. *** NEW*** เตรียมสอบ การไฟฟ้านครหลวง อัพเดทใหม่ล่าสุด ***
  *** LOAD*** แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ***
  *** E-BOOK*** หนังสือสอบ การไฟฟ้านครหลวง อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น ***
  ดาวน์โหลดข่าวเปิดสอบที่นี่ http://www.wordpress6552.wordpress.com/
  ติดตามงานราชการที่นี้ http://www.suphakronshop.com/

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s