20 ตำแหน่งหลักๆ ที่ กสถ. จะรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ทั่วประเทศ


ตามที่นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จังหวัดน … อ่านเพิ่มเติม 20 ตำแหน่งหลักๆ ที่ กสถ. จะรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ทั่วประเทศ

(เจาะลึกแนวข้อสอบ) กรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ


กรมสรรพากร วันที่ 5 – 30 พฤษภาคม 2560 31A01 นักตรวจสอบภาษีป … อ่านเพิ่มเติม (เจาะลึกแนวข้อสอบ) กรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ