(เปิดสอบ) แนวข้อสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 46 อัตรา


กรมที่ดิน  เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 155 อัตรา ต้องผ่านภ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบ) แนวข้อสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 46 อัตรา

(เจาะลึก) เปิดสอบกรมที่ดิน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา


กรมที่ดิน  เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 155 อัตรา ต้องผ่านภ … อ่านเพิ่มเติม (เจาะลึก) เปิดสอบกรมที่ดิน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา