แจกฟรี แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก พร้อมเฉลย ( เยอะมาก ) แชร์ให้เพื่อนค่ะ

ถาม – ตอบ ความรู้ทั่วไป

***************************

 

 1. เกณฑ์ใหม่ดูจากชั่วโมงการทำงานของครู คือ

ตอบ    มีกรอบ    – เป็นครูผู้ช่วย 2ปี

– ชำนาญการ 5 ปี

– ชำนาญการพิเศษ 5 ปี

– เชี่ยวชาญ 5 ปี

– เชี่ยวชาญพิเศษ 5 ปี

การเสนอเลื่อนขั้นนั้น ครูต้องชั่วโมงสอน 800 ชั่วโมงต่อปี อบรม พัฒนาที่ได้รับรองมาตรฐานตามรัดับวิทยฐานะ และชั่วโมงการสอบ PLC โดยครู ต้องมีแฟ้มผลงาน ผู้รับรองชั่วโมงคือ  ผอ.รร หากแจ้งเท็จ จะปรับเริ่มนับหนึ่งใหม่ : ป.ป.ช ดำเนิน งบประมารพัฒนาครู 10,000 ล้าน ต่อไปการอบรม : จะใช้ระบบคูปองโดยให้คูปอง : 10,000 บาทต่อคนต่อปีเพื่อเลือกเข้าคอร์สพัฒนาตัวเองให้สอคคล้องกับการเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งปัจจุบันมีครู 400,000 คนจะใช้งบ 4,000 ล้านบาทเท่านั้น

 

 1. แชมป์เมืองยางพาราภาคอีสานคือจังหวัดใด

ตอบ   จังหวัดบึงกาฬ เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 8 ก.พ.ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ สถานที่จัดงานวันยางพารา ประจำปี 2558 จุดแข็งคือคนบึงกาฬกรีดยางเอง ขณะที่ภาคใต้หรือตะวันออกใช้แรงงานต่างด้าว ฉะนั้นไม่ว่าราคายางจะขึ้นหรือลงเท่าไหร่ ผลกระทบยังไม่หนักเท่าภาคใต้

 

 1. พี่ชาย คิม จอง อิล เสียชีวิตที่ประเทศใด

ตอบ  ประเทศมาเลเซีย

 

 1. นาซ่า ค้นพบระบบสุริยะใหม่ชื่อว่า

ตอบ  แทรพพิสท์-1 (TRAPPIST-1) ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 1 ดวง และดาวเคราะห์ 7 ดวง โดยในจำนวนนี้ 3 ดวง มีโซนที่สิ่งมีชีวิตอาศัยได้

 

 1. ค้นพบทวีปที่ 8 คือ

ตอบ  ซึ่งเบื้องต้นมีการเรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการก่อนว่า “ซีแลนเดีย” (Zealandia) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดคิดเป็น 2 ใน 3 ของทวีปออสเตรเลีย

 1. อธิบดี DSI ชื่อ

ตอบ  พันตำรวจเอกไพสิฐ  วงศ์เมือง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (รักษาการ)                          ดำรงตำแหน่ง 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

 

 1. ปฏิบัติการ รหัส ชัยชนะสยบไพรี 60/1 เกี่ยวข้องกับ

ตอบ   ยาเสพติด  รหัส “ชัยยะสยบไพรี 60/1” กันคือว่าคืออะไร ชัยยะ ก็คือ ชัยชนะ ส่วนสยบไพรี เป็นชื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีหน้าที่กวาดล้างคดีอาชญากรรมและยาเสพติด โดยเฉพาะ ส่วน 60/1 คือ ปี 2560 ครั้งที่1 โดย พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) นำกำลัง บช.ปส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดปฏิบัติการ “ชัยยะสยบไพรี 60/1” ทลายขบวนการยาเสพติดข้ามชาติ จับกุม นายไซซะนะ แก้วพิมพา อายุ 42 ปี ชาวลาว ราชายาเสพติดรายสำคัญ ได้คาสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเย็นวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา

 

 1. ประธานอาเซียน 2017

ตอบ   นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน เข้าพบนายโรดริโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เพื่อพูดคุยถึงการเตรียมตัวสำหรับการเป็นประธานอาเซียนในปี 2560 ซึ่งตรงกับวาระการครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

ฟิลิปปินส์ได้เลือกแนวคิดว่าด้วย“การร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงกับนานาประเทศ”(Partnering for Change, Engaging the World) โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนท่ามกลางความหลากหลาย รวมถึงการสร้างเสริมให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ ความมั่นคงทางทะเล และการปกป้องแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น

ในการพบปะหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สามเสาหลักอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย (1) เสาการเมืองความมั่นคง (2) เสาเศรษฐกิจ และ (3) เสาสังคม-วัฒนธรรม ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นประชาคมอาเซียน และกิจกรรมเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 50 ปี

 

 1. โค้งปิ้งงู ถนนที่สวยที่สุดอยู่จังหวัด

ตอบ   โค้งปิ้งงูไม่ได้ตั้งอยู่เขต อ.ภูพาน แต่อยู่ในพื้นที่ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร ซึ่งเป็นถนนทางหลวงหมายเลข 213 ห่างจาก อ.เมืองสกลนคร 21 กม. เชื่อมโยงระหว่าง จ.กาฬสินธุ์และสกลนคร

 

 1. สมเด็จพระสังฆราช (องค์ที่ 20) ประทับวัดใด

ตอบ        สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) และแม่กองงานพระธรรมทูต

เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธปาพจนานุศาสน์ วาสนวรางกูร วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี อรัณยวาสี”

 

 1. สมเด็จพระสังฆราช ยึดหลักธรรม

ตอบ        ไตรสิกขา สมเด็จพระสังฆราช กล่าวประทานโอวาท

“ท่านทั้งหลายมีธรรม ความดีความงามประจำใจอยู่ และขอให้รักษาความดีความงามที่มีให้คงอยู่ตลอดไป ท่านทั้งหลายเป็นอุบาสก อุบาสิกา เพราะฉะนั้น ขอให้รักษาจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยให้คงที่ไว้ หลักธรรมสำคัญ 3 ข้อที่พระพุทธองค์ทรงสอน และขอให้ยึดถือเป็นประจำ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา คือ ทำกาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติ นึกถึงสภาวะธรรมที่ว่างเป็นปกติ มีสมาธิ ปัญญาก็เกิดขึ้นตามลำดับ เพราะฉะนั้น ขอให้นึกถึงหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้สอนเราไว้ 3 ข้อง่ายๆ ทุกคนจะมีความสุขใจ อนึ่ง รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสร้างวัดราชบพิธฯ ในสมัยของพระองค์ มีธรรมภาษิตอยู่บทหนึ่ง คือ สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ ให้รักษาคำนี้ไว้ ความพร้อมเพรียงนำความเจริญรุ่งเรืองให้สำเร็จได้ ขณะนี้ประเทศเรากำลังต้องการการพัฒนา ขอให้ท่านนึกถึงธรรมภาษิตนี้ รวมถึง ศีลทั้ง 3 ข้อ หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจ และยึดถือศีล สมาธิ ปัญญา มีความสามัคคี เท่านี้ประเทศชาติของเราก็จะเจริญรุ่งเรือง”

 

 1. ประธานาธิบดีสหรัฐ   โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามคำสั่งของฝ่ายบริหาร ห้ามพลเมืองจากประเทศนับถือศาสนาใดไม่ให้เข้าสหรัฐอเมริกา

ตอบ        ศาสนาอิสลาม

 

 1. ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งพิเศษ ระงับการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ของพลเมืองจาก 6 ประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเวลา 90 วัน มีประเทศใดบ้างจากเดิม 7 ประเทศ

ตอบ        พลเมือง อิหร่าน ลิเบีย ซีเรีย โซมาเลีย ซูดาน และเยเมน ซึ่งเป็นอีก 6 ประเทศที่อยู่ในรายชื่อเดิม จะกลับมาถูกระงับการเดินทางเข้าสหรัฐฯ เป็นเวลา 90 วันอีกครั้ง

ส่วนอิรัก ที่เคยอยู่ในรายชื่อ 7 ประเทศ ตามคำสั่งฉบับเมื่อวันที่ 27 มกราคม ถูกลบออกจากรายชื่อใหม่นี้ โดยทางทำเนียบขาวระบุว่า เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลอิรัก ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองวีซ่า และการแบ่งปันข้อมูล

 

 1. ญี่ปุ่นตั้งข้อหาลักทรัพย์ (ภาพวาด) แก่ข้าราชการไทยชื่อ

ตอบ        นายสุภัฒ  สงนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

 1. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบใด

ตอบ        รูปแบบ Cluster  (เพิ่มเติมที่ http://www.faq108.co.th/common/topic/clusterpolicy.php)

 

 1. การจัดงานวันเด็กปี 2560 กรอบแนวคิด

ตอบ       เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”

 

 1. หนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2560

ตอบ       ศธ.ได้จัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 นี้ ใช้ชื่อว่า “ต้นกล้าของพ่อ” มีเนื้อหาสำคัญ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความผูกพัน การเล่าประสบการณ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักบ้านเกิด ผู้สูงอายุ การประหยัด การมีคุณธรรม ครอบครัว  ความเป็นไทย ความซื่อสัตย์ การทำตัวให้มีคุณค่า ความกตัญญู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดพิมพ์จำนวน 300,000 เล่ม จำหน่ายราคาเล่มละ 15 บาท

 

 1. น้ำตาล ชลิตา ร่วมเปิดตัวเครื่องบินลายผ้าไหมไทยที่จังหวัด

ตอบ       น้องน้ำตาลชลิตา ขนทัพนางงาม เปิดตัวเครื่องบินลายผ้าไหมไทยลำแรกของโลกของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่สนามบินขอนแก่น ด้าน ททท.มั่นใจกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีไทย ด้วยสีสันของผ้าไทยบนท้องฟ้า

 

 1. ทฤษฎี 3 สูง 1 ต่ำ คือ

ตอบ        นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือเครือซีพี กล่าวในงานโอกาสประเทศไทย ในหัวข้อเสวนา “สร้างประเทศไทย 4.0 ให้เป็นจริงได้อย่างไร” ว่าอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค 4.0 โดยใช้ทฤษฎี 3 สูง 1 ต่ำ คือ ลงทุนสูง คุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง แต่ต้นทุนต่ำ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลปรับแก้กฎหมายผังเมือง เพราะการดำเนินธุรกิจเกษตรไม่สามารถกำหนดพื้นที่ตั้ง

 

 1. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฎิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเตรียมออกบัตร   E-WORK PERMIT

E-WORK PERMIT  คืออะไร

 

ตอบ       บัตรแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อช่วยการปลดล็อคการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมมั่นใจไทยปลดล็อคปัญหาการบินพลเรือนได้ภายในปีนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s