++[ข่าวด่วนในรอบวัน]++ ก.ค.ศ. มีมติให้ สพฐ. ร่นระยะเวลา สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2560 กรณีทั่วไป ให้เร็วขึ้น


ก.ค.ศ. มีมติให้สพฐ.ร่นระยะเวลา สอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.ปี 2560 กร … อ่านเพิ่มเติม ++[ข่าวด่วนในรอบวัน]++ ก.ค.ศ. มีมติให้ สพฐ. ร่นระยะเวลา สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2560 กรณีทั่วไป ให้เร็วขึ้น