การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป จำนวน 600 อัตรา


    1.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)กฟภ. &# … อ่านเพิ่มเติม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป จำนวน 600 อัตรา